Over ons Missie Visie Werkingsgebied Medewerkers Nieuws Leden Opleidingen Opleidingen Noord-Limburg Ombudsregeling Contact Zoek Samenwerkingsovereenkomst

Over ons

Het Consortium Volwassenenonderwijs Limburg Noord vzw is een regionaal net- en niveauoverstijgend overlegplatform van elf centra voor volwassenenonderwijs en één centrum voor basiseducatie uit de regio’s in de Noordelijke helft van Limburg.
In het kader van levenslang leren wil dit overlegplatform het aanbod van opleidingen, georganiseerd door de centra volwassenenonderwijs en de centra basiseducatie, op de regionale opleidingsbehoeften afstemmen. Alle mogelijke vormen van samenwerking tussen de centra worden gestimuleerd en ondersteund. Er wordt gestreefd naar samenwerking en afstemming met andere opleidingsverstrekkers voor volwassenen in de regio. Tot slot vervult het consortium als overkoepelende organisatie eveneens een ombudsfunctie in de tweede lijn voor de cursisten van het netwerk.

De maatschappelijke zetel van de vzw is gevestigd in het provinciehuis van Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt. De administratieve zetel is eveneens te Hasselt, Universiteitslaan 3.Zoek een opleiding
Gelieve ten minste één criterium mee te geven

CBE
Centrum voor basiseducatie (CBE)

> Noord: Basiseducatie Limino


CVO
Centrum voor volwassenonderwijs (CVO)